Destekler

Kamu kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ile programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulan Türkiye genelinde 81 ile hizmet vermek amacıyla 26 adet Kalkınma Ajansı kurulmuştur.

Kalkınma Ajansları tarafından, dönemsel olarak öncelikli proje konularına ilişkin %75'e varan oranlarda destek sağlanmaktadır. 

Investa Proje Merkezi uzman kadrosuyla kendi hizmet bölgesinde bulunan aşağıdaki kalkınma ajanslarına ait hibe projeleri hazırlanması konusunda hizmet vermektedir.
 
  • İzmir Kalkınma Ajansı
  • Zafer Kalkınma Ajansı
  • Güney Ege Kalkınma Ajansı
  • Güney Marmara Kalkınma Ajansı
  • İstanbul Kalkınma Ajansı
  • Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
  • Ankara Kalkınma Ajansı