Haberler

Yeni Yönetmeliğe Göre Tasarım Merkezi Olmak


5746 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine dayalı olarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı ile Tasarım Merkezi Kurulabilmesi İçin Başvuru Kriterleri:

1. Gerekli TZE tasarım personeli sayısının 10 olması.
2. Tasarım Merkezinde Tasarım projelerinin bulunması
3. Tasarım ve destek personelinin Tasarım Merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması
4. Tasarım faaliyetlerinin yurtiçinde gerçekleştirilmesi
5. Tasarım Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması  
6. Tasarım Personeli:

  1. Tasarımcı: Mühendislik, Mimarlık, Tasarım bölümlerinden lisans mezunu veya Tasarım alanlarından lisansüstü mezunu
  2. Teknisyen: Meslek Liseleri’nin veya Meslek Yüksek Okullarının Tasarım, Teknik, Fen, Sağlık programlarından mezun olan kişiler Tasarım Merkezinde tasarım personeli sayılmaktadır.
Kanun’un ilgili yönetmeliğinde Tasarım personeli için aşağıdaki ifadeler geçmektedir.
  • Tasarım merkezinde çalışan tasarım personeli sayısı; çalışan personelin çalışma sürelerine göre üçer aylık itibarıyla toplam çalışma süresinin, bir kişinin üç aylık tam zamanlı çalışma süresine bölünmesi suretiyle hesaplanır. Haftada 45 saatin üzerindeki ve ek çalışma süreleri bu hesaplamada dikkate alınmaz.
 
  • Herhangi bir üç aylık dönemde asgari tasarım personeli çalıştırma şartını ihlal eden işletmeler, şartların ihlal edildiği tarihten tekrar sağlandığı tarihe kadar Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamazlar.
 
  • Tasarım merkezleri dışında geçirilen ve gelir vergisi stopajı teşvikine konu olan süreler ile öğretim elemanlarından Tasarım Merkezlerinde tam zamanlı görevlendirilenlerin geçirdikleri süreler, TZE tasarım personeli sayısı hesaplanmasında dikkate alınır.