Hizmetlerimiz

Proje Bazlı Devlet Teşvikleri


Ülkemizde gerçekleştirilen Ar-Ge projeleri, farklı destek programları tarafından finanse edilebilmektedir.

Türkiye’de Ar-Ge ve yenilik projelerine nakit destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıf ve dernekler ve uluslar arası fonlar bulunmaktadır.

Ulusal programlar bazında bakıldığında, TÜBİTAK-TEYDEB destek programları, özellikle belli nitelikte Ar-Ge kapasitesine sahip firmalar tarafından tercih edilen programların başında gelmektedir. Detayları,  destekler bölümü altında verilen TÜBİTAK TEYDEB Programları;

  • 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme,  
  • 1503 Proje Pazarları Destekleme,
  • 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destekleme,
  • 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek,
  • 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme,
  • 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme ve
  • 1512 Girişimcilik Aşamalı Destekleme programlarıdır.


Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından da ulusal Ar-Ge projelerine ABD Doları cinsinden destekler verilmektedir. Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketlerinin Ar-Ge ve ticarileştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla oluşturulan desteğin tamamı geri ödemeli olup, destek süresi azami 3 yıldır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yönetilen ulusal destek programlarından bir diğeri SAN-TEZ programıdır. Üniversite-Sanayi işbirliğini kurumsallaştırmak amacıyla yürütülen programda, en yüksek destek oranı %75 olup, toplam proje bedelinin %25’inin kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanması gerekmektedir.

Ülkemizde yerleşik KOBİ statüsünde firmaların başvuruda bulunabilecek olduğu ulusal kamu kurumlarından KOSGEB, son yıllarda açıklamış olduğu yeni programlarıyla artan bir popülariteye sahip olmuştur.

  • Tematik Proje Destek Programı,
  •  İşbirliği Güçbirliği Destek Programı,
  • Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programları kurumun en çok rağbet gören destek programlarıdır.


Ülkemizde yerleşik firmaların, ulusal programlar haricinde, başvuruda bulunabilecek oldukları uluslararası programlarda bulunmaktadır.  Avrupa Birliği (AB Horizon 2020) ile Eureka ve Eurostars programları uluslararası programlar arasında başı çekmektedir.