Hizmetlerimiz

Süreç İnceleme ve Geliştirme Hizmetleri

Süreç İnceleme ve Geliştirme Hizmetleri:

Investa Proje ve Yatırım Merkezi, Endüstri Mühendislerinden kurulu ve özel sektör tecrübesi yüksek kadrosuyla, orta ve büyük ölçekli firmalara Süreç Danışmanlığı Hizmeti de vermektedir. Süreç Danışmanlığı Hizmeti, ilgili süreçlerin tüm ayrıntılarıyla incelenmesiyle başlar ve incelenen süreçlerde gözlemlenen problemlerin giderilmesiyle sona erer. 

Daha ayrıntılı bakıldığında, Süreç Danışmanlığı hizmetinin temel adımları şu şekildedir:

1. Süreçlerin ana başlıklar şeklinde gruplanması
2. Süreçlerle ilgili tüm noktaların, bu süreçte çalışan veya süreçle ilgisi olan kişilere sorulup tartışılarak ayrıntılı bir süreç akış şeması oluşturulması
3. Oluşturulan süreç akış şemasında problemlerin tespiti
4. Endüstri Mühendisliği teknikleri kullanılarak, tespit edilen problemlerle ilgili analizlerin yapılması ve potansiyel çözüm önerilerinin bulunması
5. Potansiyel çözüm önerilerinin süreç sahipleriyle tartışılması ve kesin çözüm önerilerinin tespiti
6. Çözüm önerilerinin; sorumlulukların, sorumluların ve bitiş tarihlerinin belirli olduğu bir aksiyon planına dönüştürülmesi
7. Aksiyon planının uygulanması ve kontrolü

AVANTAJLARI:

1. Firmanız dışarıdan bir göz tarafından denetlenir. Bu şekilde işletme körlüğüne dönüşmüş olan problemlerin tespiti daha kolay bir biçimde yapılır.
2. Tüm süreçlerin mevcut ve olması gereken sorumluları belirlenir.
3. Tüm süreçlerde kullanılan ve kullanılması gereken evraklar belirlenir.
4. Tüm süreçlerde yapılması gereken raporlamalar belirlenir.   
5. Firma yöneticileri, kısa süre içerisinde, süreç akış şemalarını inceleyerek firma bütünü hakkında detaylı bilgi sahibi olurlar.
6. Süreç haritalarında tespit edilen tüm problemler için benzer problemleri daha önce yaşamış olan profesyoneller tarafından çözüm önerileri sunulur.
7. Tüm çözüm önerileri bir aksiyon planı üzerinden takip edilip sonuçlandırılır.
8. Süreç iyileştirme aktivitesini gerçekleştiren firma çalışanları, sistematik süreç yaklaşımı konusunda tecrübe edinerek, işlerine eleştirel gözle bakmayı öğrenirler.