Hizmetlerimiz

Fizibilite Çalışmaları

Fizibilite Çalışmaları:

Firmamız tarafından farklı sektörlerdeki müşterilerimize, yeni yatırımları için fizibilite çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar dahilinde, yapılacak olan yatırımlar hem teknik hem de mali olarak incelenmekte, gerekmesi durumunda SWOT analizleri hazırlanmaktadır. Yapılan çalışmalar rapor haline getirilip firmaların ilgili birimlerine sunulmaktadır.