Hizmetlerimiz

Rekabet Öncesi İşbirliği

Stratejik İşbirliği, iki veya daha fazla bağımsız işletmenin kendilerini hem stratejik olarak konumlandırma hem de öz yeteneklerini karşılıklı yarar sağlayacak şekilde bazı amaçlar üzerinde birleştirdikleri işbirliği anlaşmaları” sonucunda ortaya çıkan ve bir plan dahilinde yürütülen çalışmalardır.

Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri ise Stratejik İşbirliği yapan bir veya daha fazla işletmenin maddi, teknoloji ve bilgiye dayalı kaynaklarını bir araya getirmek suretiyle yürüttükleri projelerdir.
Stratejik işbirliği tanımı kapsamında uygun işletmeler arası ilişkileri;
• Ortak Ar-Ge çalışması,
• Ortak Ürün Geliştirme,
• Uzun Dönemli Kaynak Sağlama Anlaşmaları
• Ortak Üretim,
• Dağıtım/Hizmetin Paylaşımı (üretici-dağıtımcı arasındaki ve üretici işletme-tedarikçi işletme arasındaki işbirliğini içeren ticari anlaşmalar) olarak sınrlanmaktadır.
 
Stratejik işbirliklerinin başlıca üstünlükleri şunlardır:
• İşletmeler, işbirliği süresince ayrı ve bağımsız kalırlar ve işbirliği sona erdiğinde kendi faaliyetlerine dönebilirler.
• Stratejik işbirlikleri, yabancı pazarlara girmek için bir yol olabilir. Örneğin, Motorola için ilk zamanlarda Japon hücresel telefon pazarına girmek çok zor olmuştur. 1980’li yılların ortasında Motorola, biçimsel ve biçimsel olmayan Japon ticaret engellerini yüksek sesle seslendirmeye başlarken, Motorola için dönüm noktası 1987 yılında Toshiba ile mikroişlemci geliştirmek(üretmek) için yaptığı işbirliği ile gelmiştir. Motorola, Toshiba ile yaptığı işbirliği ile Japon pazarına girmiş ve mobil iletişim sistemleri için radyo frekansları tahsis etmeyi sağlamıştır.

Stratejik işbirliğinde işletmeler, yeni bir ürün veya süreç meydana getirirken sabit maliyetleri ve riskleri paylaşırlar.

Genellikle ilgisiz sanayilerdeki işletmeler arasında yeni teknoloji geliştirme gibi iyi tanımlanmış faaliyetler üzerinde çalışmak için ortaya çıkan işbirlikleridir. Bu tür işbirliğinde ortak faaliyet iyi tanımlanmış olup, işletmeler arasında sınırlı bir karşılıklı etkileşim vardır. Ayrıca rekabet öncesi işbirliklerinde, işbirliği yapan işletmeler ortak ürettikleri ürünleri bağımsız şekilde pazarlayabilirler ve ortak üretilen ürün işbirliğine giden işletmeler tarafından sadece tek bir konu ile sınırlanmayarak stratejik esneklik sağlayabilir. 

Rekabet öncesi işbirliğinin diğer bir özelliği de dönüşüm yaratma kapasitesidir. IBM’in Intel ve Microsoft’la rekabet öncesi işbirliği bu tür bir dönüşümün örnekleridir. IBM, dünyanın hakim çip üreticisi Intel ve en büyük yazılım şirketini bir araya getiren bu işbirliği, PC sanayini popüler ve standart bir hale getirmeye yardımcı olmuştur.