Hakkımızda

INVESTA,
 
Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin yapıtaşı olan bilginin korunması, bilgi güvenliği konusunda risk yönetim süreçlerini uygulayarak ihlal olaylarının engellenmesi ve risklerin doğru bir şekilde yönetilmesi amacıyla Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmuş olup bu yönetim sistemini uygulamayı, bu sistemin sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi danışanlarına ve tedarikçilerine taahhüt eder.
 
Bilgi güvenliği, bu politikada aşağıdaki üç temel unsurun korunması olarak tanımlanır:
 
- Bilginin sadece erişim yetkisi verilmiş kişiler için erişilebilir olduğunu, saklanan ve işlenen bilginin yetkisiz kişiler tarafından ifşasının engellenmesi hususunda bilgi güvenliğinin Gizlilik unsurunu tesis etmek,
 
- Bilginin yanlışlıkla veya kasıtlı olarak değiştirilmesi ya da silinmesi hususunda bilgi güvenliğinin Bütünlük unsurunu tesis etmek ve,
 
- Bilginin ihtiyaç duyulması halinde yetkili kişiler tarafından en hızlı şekilde erişilebilir olmasının sağlanması hususunda bilgi güvenliğinin Erişilebilirlik unsurunu tesis etmektir.
 
Bununla birlikte, bu Bilgi Güvenliği Politikası, INVESTA’nın;
 
- Kurumsal itibarını, güvenilirliğini ve bilgi varlıklarını en üst seviyede korunduğunu,
 
- Bilgi güvenliği konusundaki ulusal ve uluslararası mevzuatları takip ettiğini ve uyumlaştırdığını,
 
- Danışmanlık faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlayarak, olağan dışı durumlarda acil durum eylem planını hayata geçireceğini,
 
- İş akışlarına yönelik bilgi güvenliği risklerini yönettiğini ve sürekli olarak iyileştirmeyi ön planda tuttuğunu,
 
- Çalışanlar, tedarikçiler ve danışanlar üzerinde bilgi güvenliği bilinci oluşturarak ilgili taraflara bilgi güvenliği ile ilgili yükümlülüklerini aktaracağını,
 
- Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması, sürekli iyileştirilmesi, kontrolü ve güvenlik ihlallerinde gerekli yaptırımın icra edilmesinin yönetim tarafından desteklendiğini,
 
taahhüt eder.
 
HİLMİ AKYOL
YÖNETİCİ ORTAK